Gmina Płośnica realizuje projektu „Na dobry początek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

promocja14

W ramach projektu zostało utworzonych 5 punktów przedszkolnych w miejscowościach Płośnica, Gródki, Niechłonin, Skurpie, Wielki Łęck. Punkty przedszkolne zostały wyposażone w brakujące meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieciom zapewnione zostały podręczniki, wyprawka przedszkolaka (plecak, piórnik, woreczek na kapcie, odblask, teczka), a także pełne wyżywienie (śniadanie i obiad) w formie cateringowej.
Projekt „Na dobry początek” zakłada prowadzenie 5 punktów przedszkolnych i utworzenie 85 miejsc dla przedszkolaków: w Płośnicy dla 22 dzieci, w Gródkach dla 16, w Niechłoninie dla 17, w Skurpiu dla 15 i Wielkim Łęcku  dla 15, przewiduje prowadzenie zajęć  dla maluchów przez wykwalifikowanych nauczycieli, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie.
W projekcie oprócz standardowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano język angielski dla najmłodszych w wymiarze 0,5 godziny tygodniowo. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem na zafascynowanie dziecka językami obcymi, bowiem dzieci w wieku przedszkolnym dysponują dużymi zdolnościami do naśladownictwa. Nauka języka w okresie przedszkolnym silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji. Im dziecko młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Rozpoczynając naukę języka we wczesnym dzieciństwie dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu sukcesy w szkole.
Podstawą kształtowania osobowości dziecka jest prawidłowy rozwój mowy. Na terenie gminy nie ma poradni logopedycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w punktach przedszkolnych realizowany jest program profilaktyki i terapii logopedycznej, który zakłada również współpracę rodziców, logopedy i nauczycieli w zakresie rozwijania prawidłowej mowy dziecka.
Projekt przewiduje szeroką współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci. Wdrażany jest program współpracy, mający na celu wzrost świadomości rodziców/opiekunów na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej, doradztwo i wsparcie rodziców w procesie wychowania.
Projekt potrwa 2 lata. Wartość projektu: 1 168 754,32 zł, wkład własny gminy 175 313,15 zł, częściowo wniesiony zostanie w formie niefinansowej (wolontariat rodziców).